A. W. Canrinus
Nijhofflaan 34
3906 ES Veenendaal
06-4459 2817
0318-722 076
info@canco.nlTel.
Fax
E-mail:
:
:
Welkom

Bij Canrinus Consultancy bent u aan het juiste adres voor advies
omtrent Europese regelgeving op het gebied van CE markering.
Op de volgende gebieden kan ik u van dienst zijn:

•    Advies van printplaat tot eind product
•    EMC richtlijn
•    Laagspannings richtlijn
•    R&TTE richtlijn
•    Automotive richtlijn
•    Machine richtlijn
•    EMC storingsoplossingen
•    Laagspannings onderzoeken
•    EMC metingen
•    Opleiding (klant specifiek)

De Europese richtlijnen zijn door de lidstaten opgenomen in nationale wetgeving.
Aan de rechterkant van deze site wordt nader ingegaan op CE markering, het CE
ontwikkeltraject en de meest gebruikte richtlijnen voor de CE markering.

Met ruim 16 jaar ervaring op dit gebied kan Canrinus Consultancy, in de persoon
van André Canrinus, u adviseren om op een kostenefficiënte manier te voldoen
aan de voor uw product geldende Europese richtlijnen.