Richtlijnen

Om de veiligheid van elektronische producten en machines te waarborgen zijn er Europese richtlijnen opgesteld. Deze zijn door de lidstaten van de Europese Gemeenschap opgenomen in de nationale wetgeving. Op deze website vindt u een overzicht van alle richtlijnen die onder de CE-markering vallen.
Te denken valt aan richtlijnen voor de veiligheid van speelgoed, medische hulpmiddelen en meetinstrumenten.
Omdat het lezen van de richtlijnen enige ervaring vereist, heb ik de meest gebruikte richtlijnen en hun belangrijkste eigenschappen er voor u uitgelicht.

EMC

Bijna iedereen is wel bekend met het ratelende geluidje dat een mobiel maakt als je hem te dicht bij de radio of PC speaker houdt. Hier zijn we zo langzamerhand aan gewend geraakt. Maar een hijskraan die spontaan zijn vracht laat vallen als iemand in de buurt staat te bellen is natuurlijk levensgevaarlijk! We spreken in zo’n geval van een EMC-verstoring.

‘Niet storen of gestoord worden’

EMC staat voor ‘Electro Magnetische Compatibiliteit’. Elektronische producten moeten ongestoord naast elkaar kunnen functioneren. Met andere woorden: ze moeten naast elkaar kunnen werken zonder elkaar te beïnvloeden. In de EMC-richtlijn is de meest essentiële eis voor elektronische apparaten en installaties (populair vertaald): ”je mag niet storen of gestoord worden”. Met ingang van 20 april 2016 wordt de nieuwe EMC richtlijn 2014/30/EU van kracht en vervalt “oude” de EMC-richtlijn 2004/108/EC. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de importeur moet worden vermeld indien het product buiten de EU is gefabriceerd.

EMC-testplan

Bij veel productnormen die onder de EMC-richtlijn vallen wordt gesproken van een EMC-testplan. Ik kan voor u een EMC testplan maken. Hierin worden de specifieke eisen van de EMC-norm naast de technische eigenschappen van uw product gelegd. Het voordeel van een EMC testplan is dat u snel van start kunt en dat duidelijk is waarop en hoe uw product getest moet worden.

LVD

LVD staat voor Low Voltage Directive, beter bekend als de laagspanningrichtlijn. De laagspanningsrichtlijn is van toepassing op alle elektrische producten die gevoed worden met een wisselspanning tussen de 50 Volt en 1000 Volt of met een gelijkspanning tussen de 75 Volt en 1500 Volt. Met ingang van 20 april 2016 wordt de nieuwe LVD richtlijn 2014/35/EU van kracht en vervalt “oude” de LVD-richtlijn 2006/95/EC. Een van de belangrijkste veranderingen is dat de importeur moet worden vermeld indien het product buiten de EU is gefabriceerd. De essentiële eis van deze richtlijn is om een veilig elektrisch product op de markt te brengen voor mens en huisdier, uitgaande van normale omstandigheden maar deze moet ook veilig blijven met een enkele fout (intern). In de van toepassing zijnde normen wordt niet alleen het elektrische aspect beoordeeld, maar wordt ook rekening gehouden met zaken als brandgevaar, mechanisch gevaar, vloeistoffen, laser, etc.

R&TTE

R&TTE is de afkorting van Radio & Telecommunications Terminal Equipment. Met Radio worden zowel ontvangers als zenders bedoeld. Onder Telecommunications Terminal Equipment vallen o.a. faxen, ADSL-modems en gewone telefoons.
Met ingang van 20 april 2016 wordt de nieuwe Radio Equipment Directive (RED) richtlijn 2014/53/EU van kracht en vervalt “oude” de R&TTE-richtlijn 1995/5/EC.
Deze RED verwijst o.a. naar de EMC en LVD richtlijn met één belangrijk verschil dat bij de LVD richtlijn de spanningsondergrens van 50 Volt wisselspanning en 75 Volt gelijkspanning komen te vervallen!
De Radio normen zijn beschikbaar bij www.etsi.org. De European Telecommunications Standards Institute (ETSI) is een organisatie die voor de Europese Gemeenschap normen opstelt voor deze richtlijn.